Wil je iets retourneren?

Bij de aankoop van producten heb je gedurende 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen. Uitzondering hierop betreffen producten die in opdracht van jou bereid zijn, verse levensmiddelen en/of onverpakte levensmiddelen en tevens producten die gekoeld of ingevroren bewaard moeten worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Wanneer een product niet voldoet aan de kwaliteit die van ons verwacht mag worden, mag je het product uiteraard te allen tijde retourneren.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, retourneer het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons.

Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht dien je dit uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, aan ons kenbaar te maken. Het kenbaar maken dien je telefonisch (0184 - 700 207) te doen of per e-mail (info@proefenzie.nl).

Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen te retourneren. In overleg kunnen wij afstemmen hoe je dit het beste kunt doen.

Indien je niet binnen 14 dagen kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht en/of het product niet binnen 14 dagen, nadat je aan ons kenbaar hebt gemaakt dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht, aan ons hebt geretourneerd, is de koop een feit.

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen de kosten van retourneren voor jouw rekening.

Indien je een bedrag betaald hebt, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat wij het product reeds terugontvangen hebben.

Wij kunnen het herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die in opdracht van jou bereid zijn, verse en/of onverpakte levensmiddelen en tevens producten die gekoeld of ingevroren bewaard moeten worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.